CLB Nieuws maart - april 2024

ANALYSE VAN VERZUIMCIJFERS: WELKE CIJFERS VOLG JE BEST OP? HOE STAAT JE ORGANISATIE ERVOOR? Een goede verzuimregistratie vormt de basis om inzicht te krijgen of de organisatie een gezond verzuimbeleid heeft. Hiermee kan je sturen naar een situatie waar medewerkers minder vaak en minder lang ziek zijn. Je krijgt niet alleen de exacte verzuimkosten in beeld, maar ook herken je de verzuimpatronen van jouw werknemer. Hoeveel medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de helft van de ziektedagen? Is er opvallend meer verzuim in een onverwachte periode? Heb je bijvoorbeeld werknemers met kinderen wiens verzuim piekt tijdens de schoolvakanties? Zulke inzichten, hoe banaal ze ook lijken, helpen je op verzuim te anticiperen. Bekijk zijn of haar verzuimpatroon en ga in gesprek. Voorkom dat kort frequent verzuim overslaat in langdurige arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Om te kunnen sturen op verzuim hebben we eerst cijfers nodig. Het percentage verzuimers, de verzuimfrequentie en het verzuimpercentage zijn de drie belangrijkste parameters. Analyseer ze samen om een volledig beeld te krijgen van het verzuim in je bedrijf. Het percentage verzuimers is het aandeel van je medewerkers (uitgedrukt in een percentage) dat tijdens een bepaalde periode afwezig is door verzuim. Je brengt er vooral lang verzuim mee in kaart. Je kan ook het percentage nulverzuimers opvolgen. De verzuimfrequentie leert hoe vaak je medewerkers zich gemiddeld ziek melden. Deel het aantal nieuwe meldingen van afwezigheid in een bepaalde periode door het totale aantal medewerkers. De verzuimfrequentie brengt vooral kort verzuim aan het licht. Het verzuimpercentage is de tijd die een werknemer afwezig was tegenover de tijd die hij aanwezig had moeten zijn. Je bepaalt daarbij eerst zelf de periode waarvoor je de cijfers wil berekenen, bijvoorbeeld voor een kalenderjaar of per kwartaal. Deze cijfers deel je het best maandelijks met het management en leidinggevenden. Op kwartaal- en jaarbasis duik je dieper in de cijfers om meer in detail te kunnen rapporteren, bijvoorbeeld over evoluties in een bepaalde regio, leeftijdscategorie of afdeling. Tijdens schoolvakanties is er bijvoorbeeld minder verzuim, terwijl het griepseizoen voor een piek zorgt. Twee periodes binnen hetzelfde jaar vergelijken is dus vrij zinloos en kan een vertekend beeld geven, met verkeerde conclusies als gevolg. Je baseert je dus best op jaarcijfers. Op die manier elimineer je dus ook de seizoenseffecten en krijg je een beter en correcter zicht op tendensen. 1 De wet bekijkt het collectief re-integratiebeleid heel breed. Het gaat ook om het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk. Inzetbaarheid verhogen, goede verzuimpreventie en -begeleiding, (tijdelijk) aangepast werk en welzijn op het werk zijn belangrijke thema’s. Een collectief re-integratiebeleid omvat dus veel meer dan louter re-integratie en draagt bij tot het uitbouwen van een positief aanwezigheidsbeleid. De 3 pijlers van een collectief re-integratiebeleid 20 EXTERNE PREVENTIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3