CLB Nieuws maart - april 2024

Heb je vragen over re-integratie? Heb je vragen over medische overmacht? Wens je ondersteuning voor het contact houden met langdurig zieke medewerkers? Of kun je hulp gebruiken bij het opzetten van een re-integratiebeleid? We helpen je graag verder, contacteer ons vrijblijvend via 011 59 83 50 of planning-edpb@clbgroup.be OPLEIDING RE-INTEGRATIE EN DE BIJZONDERE PROCEDURE MEDISCHE OVERMACHT 23/09/2024 Schrijf je vandaag nog in! VORMGEVEN: JOUW VERZUIMPROJECTPLAN MET EEN BELEID EN PROTOCOL OP MAAT VAN JE ORGANISATIE. Een efficiënt positief verzuimbeleid uitwerken is een hele klus. Het projectplan tekenen we samen uit op maat van je organisatie. Het plan helpt om de nodige stappen te zetten en de beste acties te ondernemen om tot een gedragen beleid te komen. Met een protocol wil de organisatie inzetten op aanwezige, gemotiveerde, betrokken en gezonde medewerkers. Het is belangrijk als organisatie om hierin de verschillende partijen te betrekken (leidinggevende, medewerkers, HR, arbeidsarts,..). Dit protocol heeft als doel verzuim bespreekbaar te maken en een transparant kader voor acties te bieden. Wij bieden een: • uitgewerkt protocol; • overzichtelijke flowchart re-integratiebeleid; • pakket van templates ter ondersteuning voor gespreksvoering. 3 CREËER DRAAGVLAK EN INSPIREER JE MEDEWERKERS: ALS LEIDINGGEVENDE GA JE VOOR EEN POSITIEF VERZUIMBELEID. Menig onderzoek legt de economische, organisatorische en maatschappelijke impact van verzuim bloot, waardoor het wellicht geen verder betoog behoeft dat investeren in een gedragen positief verzuimbeleid loont voor zowel werkgever als medewerker. Het implementeren van een positief verzuimbeleid maakt immers verzuim bespreekbaar, het werkt sensibiliserend en het geeft een transparant kader voor acties. De doelstelling van dit positief verzuimbeleid is om de professionele band tussen de organisatie en de medewerker te bestendigen. Daarnaast is het doel om inzicht te verwerven in de situatie van de langdurig afwezige medewerker, waarna via een open dialoog de wederzijdse verwachtingen opnieuw geformuleerd kunnen worden. Maak verzuim bespreekbaar in je organisatie. Kies voor een positieve insteek en wijs leidinggevenden op de voordelen van een open dialoog. Laat verzuim als gespreksonderwerp leven in alle lagen van je organisatie. Leidinggevenden bekleden een cruciale rol. Leg ze dan ook uit dat hun bijdrage mooie resultaten kan opleveren: sterkere banden met de medewerkers, minder verzuim en een beter algemeen welzijn. De rol van de leidinggevende in dit positief verzuimbeleid is: • positieve aandacht voor zijn/haar medewerkers; • centraal aanspreekpunt; • band tussen zieke en werkplaats versterken/behouden; • observeren; • achterliggende oorzaken opsporen; • individuele en teambetrokkenheid tonen naar de medewerker; • planning optimaliseren; • nauwe samenwerking met HR. Zet concrete acties op om verzuim als thema top of mind te houden bij je leidinggevenden. Organiseer bijvoorbeeld intervisiesessies waarin ze onderling hun ervaringen met verzuim kunnen delen. Vraag ook om verzuim niet alleen in een-op-een gesprekken aan bod te laten komen, maar ook in teammeetings. Zo ontstaat er een cultuur waarin verzuim openlijk bespreekbaar wordt. Verzuim blijft natuurlijk een delicaat thema. Daarom is een positieve insteek cruciaal. Wees niet te streng en controlerend, maar stimuleer een warm-zakelijke dialoog waarin vertrouwen centraal staat. Anders gezegd, een positief verzuimbeleid staat of valt met een warm-zakelijke dialoog. In onze opleidingen delen we tips en inzichten over topics als gesprekstechnieken, verzuimcijfers en wetgeving, signalen van verzuim leren herkennen. Zo beschik je in geen tijd over de broodnodige kennis om je verzuimbeleid uit te bouwen. Hierbij werken we steeds met praktijkvoorbeelden waarbij deelnemers aan de hand van casussen interactief aan de slag gaan. Een terugkommoment nadien behoort eveneens tot de mogelijkheden. Neem contact op en we werken met jou op maat iets uit. 2 21 EXTERNE PREVENTIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3