CLB Nieuws maart - april 2024

Ziekteverzuim en re-integratie Een snellere terugkeer naar het werk kan zelfs bijdragen tot een sneller herstel, op voorwaarde dat dat werk aangepast is aan de gezondheidstoestand van de medewerker. Daarom is het belangrijk dat de medewerker in een vroege fase zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over de mogelijkheden voor werkhervatting, en wie hij daarvoor kan contacteren. WAT TE DOEN ALS WERKGEVER WANNEER JE MEDEWERKER DE GRENS VAN 4 WEKEN ZIEKTE BEREIKT? Je geeft de volgende contactgegevens door aan CLB Externe Preventie via planning-edpb@clbgroup.be of 011 59 83 50: rijksregisternummer, adres, telefoonnr en privé e-mailadres. CLB Externe Preventie neemt contact met de arbeidsongeschikte medewerker om deze te informeren over de mogelijkheden om zijn werkhervatting te begeleiden/ ondersteunen. De medewerker kan namelijk, naast een onderzoek werkhervatting na ziekte bij herstart, reeds tijdens zijn ziekte een vrijblijvende consultatie (bezoek voorafgaand aan de werkhervatting) inplannen. Daar kan de medewerker zijn gezondheidstoestand bespreken en een eventuele werkhervatting voorbereiden. CLB Externe Preventie zet sterk in op re-integratie. Zo kan je ook een gesprek aanvragen bij de preventiedeskundige re-integratie. De preventiedeskundige re-integratie begeleidt mensen die arbeidsongeschikt zijn o.w.v. fysieke (lichamelijke) beperkingen, maar ook o.w.v. psychische beperkingen. Via een verkennend gesprek trachten we, naast het in kaart brengen van de medische beperkingen, meer inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, competenties, drijfveren en interesses. De doelstelling hierbij is aangepast werk vinden onder de juiste omstandigheden zodat dit een belangrijk onderdeel vormt van het herstelproces. Dit wordt in eerste instantie binnen het huidig arbeidscontract onderzocht. Als echter blijkt dat dit niet meer mogelijk is geven we eveneens advies op maat en wordt men zo snel mogelijk in contact gebracht met de sleutelfiguren die deze steun of aanpassingen kunnen bieden. WAT TE DOEN ALS JE MEDEWERKER MOEILIJKHEDEN ONDERVINDT TIJDENS HET WERK? Niet alleen zet CLB Externe Preventie in op re-integratie, ook preventieve individuele coaching behoort tot de mogelijkheden als de persoon in kwestie: • de werk-privé-balans niet goed geregeld krijgt; • het gevoel heeft geen afdoende oplossingen te vinden voor bepaalde situaties; • wat perspectief op de toekomst mist of zich uitgeblust voelt. Bij CLB Externe Preventie geloven we in de mogelijkheden van mensen die geconfronteerd worden met arbeidsongeschiktheid of een gezondheidsprobleem. Wij streven naar gelijke kansen en duurzame re-integratie voor iedereen op de arbeidsmarkt. Hiervoor zoeken we samen naar oplossingen. Vanuit de overheid, de ziekenfondsen, VDAB en andere actoren worden ook heel wat (financiële) ondersteuningsmogelijkheden voorzien zowel voor werkgevers als voor werknemers: progressieve werkhervatting, premie individueel maatwerk, werkhervattingspremie, werken met/na kanker… De preventie-deskundige re-integratie maakt je wegwijs in de verschillende stelsels en mogelijkheden. Hoe langer iemand afwezig is, des te kleiner de kans dat het werk succesvol hervat kan worden bij de oorspronkelijke werkgever. Dat blijkt uit onderzoek: bij een afwezigheid van méér dan 3 maanden is de kans op werkhervatting bij dezelfde werkgever gedaald tot 50%. CLB Externe Preventie kan medewerkers en werkgevers van A tot Z ondersteunen doordat wij heel wat experten in huis hebben: preventiedeskundige re-integratie, arbeidsarts, ergonoom, psycholoog... 19 EXTERNE PREVENTIE

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3