CLB Nieuws januari - februari 2024

Ook voor deze groep wordt er voorzien in een overgangsmaatregel die bepaalt dat, in 2024, toelatingen op kwartaalbasis in plaats van op jaarbasis mogelijk zijn. 2. VERHOGING VAN DE WERKGEVERSBIJDRAGE Het flexi-jobsysteem wordt minder interessant aangezien de bestaande bijzondere bijdrage die de werkgevers verschuldigd zijn op het flexiloon, wordt verhoogd van 25% naar 28%. Deze verhoging betreft alle flexi-jobs (met inbegrip van de lopende flexi-jobs). 3. STRIKTERE EN NIEUWE VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN FLEXI-JOBS Kwartaal T De volgende voorwaarden zullen vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn voor kwartaal T; waarbij kwartaal T het kwartaal is waarin de flexi-job wordt uitgeoefend: 1.Band met een verbonden onderneming: Vanaf 1 januari 2024 zal het niet meer toegestaan zijn om een flexi-job uit te oefenen binnen een onderneming die verbonden is met een vennootschap waar de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor een tewerkstelling van minstens 80% van een voltijdse tewerkstelling van een referentiepersoon. De inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar deze verbondenheid. 2.Flexi-job bij de werkgever bij wie de werknemer reeds is tewerkgesteld: Het zal niet meer mogelijk zijn om een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever bij wie de werknemer reeds is tewerkgesteld in het kader van een andere arbeidsrelatie. Vroeger was deze combinatie toegestaan op voorwaarde dat de gewone arbeidsrelatie zich beperkte tot 80% van een voltijdse tewerkstelling. Deze voorwaarde zal in de DmfA worden gecontroleerd. Op langere termijn kan deze voorwaarde ook gedeeltelijk in de Dimona worden gecontroleerd. Vermindering van de arbeidstijd tussen T-4 en T-3 Personen die hun arbeidsvolume verlagen door van 100% in T-4 naar 80% in T-3 over te gaan, mogen gedurende de 2 kwartalen T en T+1 geen flexi-job uitoefenen. Dit wordt voortaan ook de ‘wachtperiode’ genoemd. Deze controle zal op basis van de loopbaangegevens bij Sigedis in de Dimona gebeuren. Concreet zal bij de indiening van een Dimona Flexi-Job in kwartaal T de controle plaatsvinden voor zowel het verschil tussen kwartalen T-5 en T-4 als voor het verschil tussen de kwartalen T-4 en T-3. 4. FLEXILOON Minimumloon Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen: • De horecasector: voor deze sector wordt het voorziene fleximinimumloon behouden. • Alle overige sectoren, met inbegrip van de sector van de gezondheidszorg, zal het basisflexiloon minstens gelijk moeten zijn aan het brutobedrag van het baremieke loon dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie. Indien er geen baremiek salaris werd vastgelegd, dan moet het minstens gelijk zijn aan het GGMMI. Het minimumbasisflexiloon zal worden uitgedrukt in een uurloon, wat inhoudt dat het op maandelijkse basis vastgelegde baremieke salaris of GGMMI in een uurloon moeten worden omgezet. De inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar het minimumloon. Maximumloon Om te vermijden dat gespecialiseerde werknemers die een zeer hoog uurloon ontvangen een flexi-job doen, zal het flexiloon (met inbegrip van de vergoedingen, premies en voordelen) voortaan niet meer mogen bedragen dan 150% van het minimumbasisloon van de betreffende sector of van het GGMMI. De Inspectiediensten zullen ter plaatse controles uitvoeren naar het maximumloon. Jaarlijks plafond van € 12.000 Er wordt een jaarlijks fiscaal plafond ingesteld van € 12.000 op inkomsten uit flexi-jobs, met een uitzondering voor gepensioneerden. Boven dit bedrag is er geen fiscale vrijstelling meer. 13 CONSULT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3