CLB Nieuws januari - februari 2024

• PC 323: het paritair comité voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden; • De evenementensector voor bedrijven met als NACEhoofdcode bij de RSZ één van de volgende NACE-codes, en enkel voor functies die rechtstreeks verband houden met de organisatie van evenementen; - 90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten; - 90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles; - 90022 Ontwerp en bouw van podia; - 90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken; - 90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten; - 90031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten; - 90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten; - 90041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke; - 90042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten; - 82300 Organisatie van congressen en beurzen; - 93199 Organisatie van sportevenementen; - 77292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur; - 77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden; - 77392 Verhuur en lease van tenten; - 77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen. In deze sectoren kunnen de sociale partners ervoor opteren om de flexi-jobs volledig of gedeeltelijk niet meer toe te staan (opt-out). Na deze beslissing kunnen ze beslissen om deze opnieuw (al dan niet gedeeltelijk) toe te laten. Toelatingen (opt-in) of uitsluitingen (opt-out) worden pas actief via een jaarlijks te nemen koninklijk besluit dat in werking treedt op 1 januari van het volgende jaar. Er wordt voorzien in een overgangsmaatregel die bepaalt dat, in 2024, toelatingen op kwartaalbasis in plaats van op jaarbasis mogelijk zijn. Bijgevolg heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn elk kwartaal van 2024 kunnen veranderen, en vanaf 2025 elk jaar kunnen veranderen. GROEP 3 Op vraag van de deelstaten en op basis van een koninklijk besluit (in principe ten vroegste vanaf het 2de kwartaal 2024) kunnen flexi-jobs geheel of gedeeltelijk worden uitgebreid tot: • de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) met als NACE-hoofdcode bij de RSZ kinderopvang (8891), of voor de werkgevers die niet onder de wet van 5 december 1968 ressorteren die als NACE-hoofdcode bij de RSZ kinderopvang hebben (8891). • de sector van het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs. Het toepassingsgebied (werkgeverscategorie en/ of NACE-code) zal later meer precies bepaald worden, met name wanneer de gefedereerde entiteiten de opt-in doen. • de werknemers en de werkgevers uit de sport- en cultuursector, voor zover de werkgevers niet onder de wet van 5 december 1968 ressorteren en enkel voor de werkgevers die één van de NACE-codes bij de RSZ onder de codes 93.1 (sport) of 90 (creatieve activiteiten, kunst en amusement) hebben. Het toepassingsgebied (werkgeverscategorie en/ of NACE-code) zal later meer precies bepaald worden, met name wanneer de gefedereerde entiteiten de opt-in doen. GROEP 4 In alle andere sectoren kunnen de sociale partners overeenkomen om de flexi-jobs alsnog geheel of gedeeltelijk toe te staan (opt-in) en deze vervolgens opnieuw geheel of gedeeltelijk niet meer toe te staan (opt-out). Toelatingen (opt-in) of uitsluitingen (opt-out) worden ook voor deze groep pas actief via een jaarlijks te nemen koninklijk besluit dat in werking treedt op 1 januari van het volgende jaar. 12 CONSULT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3