CLB Nieuws januari - februari 2024

Tenslotte worden nog in alle sectoren de volgende functies uitgesloten uit het toepassingsgebied van de flexi-jobs: • De artistieke, artistiek-technische en artistiekondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers; • De functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. GROEP 1 Het gaat hier over de sectoren waarvoor het nu al mogelijk is om met flexi-jobs te werken: • PC 118: het paritair comité voor de voedingsnijverheid, beperkt tot: - de kleine (banket)bakkerijen (PSC 118.03 – RSZ kengetal 058); - de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242; • PC 119: het paritair comité voor de handel in voedingswaren; • PC 201: het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel; • PC 202: het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren; • PC 202.01: het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven; • PC 223: het paritair comité voor de sport; • PC 302: het paritair comité voor de horeca; • PC 303.03: het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen; • PC 304: het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers; • PC 311: het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken; • PC 312: het paritair comité voor de warenhuizen; • PC 314: het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen; • PC 322: het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovengenoemde paritaire comités. • PC 330: het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86901, 86903, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87203, 87205, 87301, 87302 en 88102, met uitsluiting van zorgfuncties (= functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen). GROEP 2 Vanaf 1 januari 2024 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs uitgebreid naar een aantal nieuwe sectoren. Het gaat hierbij om werkgevers die onder de volgende paritaire comités / sectoren ressorteren: • PC 112: het paritair comité voor het garagebedrijf voor de werkgevers die uitsluitend tot de werkgeverscategorie 064 behoren; • PC 118: het paritair comité voor de voedingsnijverheid, enkel voor de werkgevers van wie de activiteit tot de volgende subsectoren behoort: - 118.03: industriële en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij; - 118.07: brouwerijen en mouterijen; - 118.08: drankennijverheid; - 118.09: groentenijverheid; - 118.10: vruchtennijverheid; - 118.11: vleesnijverheid; - 118.12: zuivelproducten; - 118.21: aardappelverwerkende nijverheid; - 118.22: aardappelschilbedrijven; • PC 132: het paritair comité voor ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, voor de landbouw (PC 144) en het tuinbouwbedrijf (PC 145); • PC 140.01: het paritair comité voor de autobussen en autocars uitsluitend voor de werkgevers die tot de werkgeverscategorie 085 behoren; • PSC 140.05: het paritair comité voor de verhuizing uitsluitend voor de werkgevers die tot de werkgeverscategorie 084 behoren; • PC 200: het paritair comité voor de bedienden met als NACE-hoofdcode bij de RSZ 85.531: autorijscholen; • PC 320: het paritair comité voor de begrafenisondernemers voor de werkgevers die uitsluitend tot de werkgeverscategorie 320 behoren; 11 CONSULT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3