CLB Nieuws januari - februari 2024

Verhoging Vlaamse jobbonus werknemers met laag loon De Vlaamse regering voerde vorig jaar een Vlaamse jobbonus in voor werknemers met een relatief laag inkomen. Op die manier wil men werken aantrekkelijker maken. Het bedrag van de jobbonus hangt af van het gemiddeld maandelijks brutoloon van de werknemer. Een decreet van 20 oktober 2023 bepaalt dat de jobbonus voor het refertejaar 2022 eenmalig wordt verhoogd met een vast, onveranderlijk bedrag van € 50 voor de begunstigden voor wie de jobbonus opeisbaar is. Men maakt hierbij geen onderscheid tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. Het decreet bepaalt tenslotte dat de Vlaamse Regering vanaf het refertejaar 2023 de machtiging heeft om de jobbonus voor een bepaald refertejaar te verhogen met een vast, onveranderlijk bedrag. Verlenging erkenningsperiode steunzones in Vlaanderen Door middel van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor steunzones beoogt de regering aan bedrijven die investeringen doen in deze zogenaamde steunzones, waarbij nieuwe jobs worden gecreëerd, een verlaging van de personeelskost toe te kennen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij gedurende twee jaar worden vrijgesteld om 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van deze nieuwe werknemers door te storten aan de schatkist. De steunzones in Vlaanderen zijn de steunzones rond Genk, Turnhout en Machelen-Zaventem. De looptijd van deze steunzones wordt opnieuw verlengd, namelijk: • een verlenging tot 31 oktober 2024 voor de steunzones rond Genk en Turnhout; • een verlenging tot 31 mei 2028 voor de steunzones rond Machelen-Zaventem. Overschrijding spilindex oktober 2023 In oktober 2023 werd de spilindex overschreden. Hierdoor werden de sociale uitkeringen en de pensioenen in november 2023 met 2% verhoogd. Dit had onder meer gevolgen voor het gewaarborgd minimummaandinkomen en voor de aanvullende vergoeding bij SWT. De lonen in de openbare sector volgden in december 2023 dan met hetzelfde percentage. Ook andere vergoedingen en sectorale minimumlonen die gekoppeld zijn aan de spilindex indexeerden met 2%. Flitscontroles 2024 De sociale inspectiediensten zullen in 2024, net zoals de vorige jaren, in een aantal fraudegevoelige sectoren flitscontroles uitvoeren: • JANUARI: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal); • MAART: verhuissector; • JUNI: horeca; • SEPTEMBER: groene sectoren; • NOVEMBER: transport (incl. bus & truck). Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Wanneer er zware inbreuken worden vastgesteld, kunnen de inspecteurs wel een proces-verbaal opstellen. Voor meer informatie over de documenten die de inspecteurs opvragen kan je de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst SIOD raadplegen: www.siod.belgie.be. 14 CONSULT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3