CLB Nieuws januari - februari 2024

Wijzigingen VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt, onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon. De werkgever kan hiervoor een tegemoetkoming in de loonkost ontvangen. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn er heel wat wijzigingen voorzien. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van deze wijzigingen: 1. AANPASSING REFERTEMAAND VOOR DE BEPALING VAN HET RECHT OP VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF Regeling vóór 1 september 2023 Om het recht op Vlaams opleidingsverlof te bepalen, werd gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand september. Enkel wie een tewerkstellingsbreuk heeft van minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling, kan gebruik maken van dit stelsel. Er bestaat hierop een uitzondering: wie in september geen contactuele tewerkstellingsbreuk heeft van 50%, heeft toch recht op Vlaams opleidingsverlof als de contractuele tewerkstellingsbreuk in de maand waarin de opleiding start minstens 50% bedraagt. Regeling vanaf 1 september 2023 Voor opleidingen die starten in september 2023 wordt gekeken naar de contractuele tewerkstellingsbreuk van de gehele maand maart vóór de start van het schooljaar. De formule voor de bepaling van het maximumrecht blijft behouden, nl. 125u x tewerkstellingspercentage in de maand maart vóór het schooljaar. 2. VERLENGING GEMEENSCHAPPELIJK INITIATIEFRECHT Het gemeenschappelijk initiatiefrecht geeft aan de werkgever de mogelijkheid om opleidingen voor te stellen aan zijn werknemers zodat ze hun toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen versterken. Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt als ingaat op het voorstel van de werkgever, verdubbelt zijn recht op Vlaams opleidingsverlof en kan maximaal 250 uren Vlaams opleidingsverlof opnemen. Oorspronkelijk was het gemeenschappelijk initiatiefrecht enkel voorzien voor schooljaar 2021-2022. Dit werd echter verlengd voor schooljaar 2022-2023 en is nu opnieuw verlengd voor schooljaar 2023-2024. 3. VERLENGING VERSOEPELING MINIMUMVOORWAARDE 32 UUR OPLEIDINGSTIJD De opleiding moet minstens 32 contacturen/opleidingstijd of 3 studiepunten omvatten (niet voor mentoropleidingen). Modules uit verschillende opleidingen van eenzelfde opleidingsverstrekker mogen worden gecombineerd om aan deze voorwaarden te voldoen. Sinds het schooljaar 2021-2022 mogen modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen van verschillende opleidingsverstrekkers worden gecombineerd, om de voorwaarde van minstens 32 contacturen/opleidingstijd of 3 studiepunten te bereiken. Deze versoepeling blijft behouden voor het schooljaar 2023-2024. 4. AKKOORD VAN DE WERKNEMER Voor de aanvraag tot terugbetaling van het Vlaams opleidingsverlof is steeds het akkoord van de werknemer vereist, ook in geval van gemeenschappelijk initiatiefrecht. Dit wordt nu, met inwerkingtreding vanaf 1 september 2023, uitdrukkelijk opgenomen in de regelgeving. 5. LOONGRENS De werkgever mag het loon van de werknemer tijdens het Vlaams opleidingsverlof begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd. Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de automatische indexering van de loongrens ingevoerd. De automatische indexering gebeurt jaarlijks op een vast tijdstip, namelijk op 1 september. Het bedrag waarop het normale loon begrensd is voor het schooljaar 2023-2024 wordt vastgelegd op € 3.500. 5 SOCIAAL SECRETARIAAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3