CLB Nieuws januari - februari 2024

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID: aanvullende vergoeding vanaf 1 januari 2024 Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid niet meer berekend op basis van 65% van het (begrensde) loon, maar op basis van 60% van het (begrensde) loon. De Wet houdende diverse arbeidsbepalingen voorziet in een gedeeltelijke compensatie van deze daling in de vorm van een extra aanvulling, gedragen door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid, bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. VOOR WELKE VORMEN VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID IS DE AANVULLENDE VERGOEDING VAN TOEPASSING? De aanvullende vergoeding is van toepassing voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. HOEVEEL BEDRAAGT DE AANVULLENDE VERGOEDING? De aanvullende vergoeding bedraagt € 5 per dag tijdelijke werkloosheid. Echter, niet alle werknemers hebben recht op dit bedrag vanaf de eerste dag werkloosheid: Het maandloon is lager dan € 4.000 bruto De werknemer waarvan het maandloon niet hoger is dan € 4.000 bruto, heeft, voor iedere dag die wordt gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering, recht op een toeslag van € 5. Deze aanvullende vergoeding geldt onverminderd de reeds bestaande wettelijke en conventionele supplementen. Het maandloon is hoger dan € 4.000 bruto De werknemer waarvan het maandloon hoger is dan € 4.000 bruto, heeft recht op deze toeslag van zodra hij/zij in hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever meer dan 26 dagen tijdelijke werkloosheid telt en dit voor alle dagen vanaf de 27ste dag. De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden niet meegeteld voor het berekenen van deze grens. Ook in dit geval geldt de aanvullende vergoeding onverminderd de reeds bestaande wettelijke en conventionele supplementen. Onduidelijkheden Momenteel is het onduidelijk hoe we het bedrag van € 4.000 bruto moeten berekenen. Op welk ogenblik moet dit maandloon worden berekend? Mag het bedrag van € 4.000 bruto worden geproratiseerd voor deeltijdse werknemers? Met welke loonelementen moet rekening worden gehouden? Hier komen we nog op terug. INDEXERING Het bedrag van € 5 is gekoppeld aan de spilindex geldend op 1 januari 2024 en wordt verhoogd of verminderd overeenkomstig het indexcijfer van de consumptieprijzen. BETALING De aanvulling is ten laste van de werkgever, tenzij er in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt bepaald dat het Fonds voor Bestaanszekerheid deze kost draagt. Indien een sectorale of ondernemings-cao voorziet in een bedrag dat minstens gelijkwaardig is, is de werkgever eveneens niet verplicht deze extra aanvulling te voorzien. 4 SOCIAAL SECRETARIAAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3