CLB Nieuws september-oktober 2023

Nieuw type Dimona alternerend leren Flitscontroles groene sectoren in de maand oktober 2023 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in oktober 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de groene sectoren (PC 132, PC 144 en PC 145). De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden op voorhand gepubliceerd op de website van de SOID. Wanneer er zware inbreuken worden vastgesteld, zullen de inspecteurs een procesverbaal opstellen. Op de website van de SOID (www.siod.belgie.be) staat een checklist met de documenten die de inspectie meestal opvraagt en de vragen die de inspecteurs vaak stellen. Minimumloon sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2023 Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars, onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 is het minimumloon opnieuw vastgesteld op € 11.040. Het bedrag is ongewijzigd gebleven ten aanzien van de vorige periode. Leerlingen in alternerende opleidingen die aan de definitie van leerling voldoen, werden tot nu toe aangegeven met Dimona ‘OTH’, zoals de gewone werknemers. Om interpretatieproblemen bij gezinsbijslagorganismen te vermijden, wordt dit nu aangepast. Het Dimona type ‘OTH’ wordt nu uitgesplitst in ‘OTH’ als algemeen type en ‘ALT’ voor opleidingsovereenkomsten die beantwoorden aan de 6 criteria voor de onderwerping aan socialezekerheidsbijdragen. Voor leerlingen in de bouwsector was er al een afwijkende Dimona ‘RTA’ van toepassing. Het gaat over opleidingen die voldoen aan onderstaande voorwaarden: • de opleiding bestaat uit een deel uitgevoerd op de werkvloer (werken) en een deel binnen of op initiatief en verantwoordelijkheid van een onderwijs- of opleidingsinstelling (leren). Deze twee onderdelen beogen de uitvoering van één opleidingsplan, zijn op elkaar afgestemd en wisselen elkaar geregeld af; • de opleiding leidt tot een beroepskwalificatie; • het deel werken omvat op jaarbasis gemiddeld minstens 20 uren per week, zonder rekening te houden met feest- en vakantiedagen; • het deel leren bedraagt minstens 240 lesuren voor deeltijds leerplichtigen en 150 lesuren voor jongeren die niet meer deeltijds leerplichtig zijn; • beide delen, zowel werken als leren, worden uitgevoerd in het kader van één enkele overeenkomst waarbij de werkgever en de leerling betrokken partij zijn; • de overeenkomst voorziet in een financiële bezoldiging ten laste van de werkgever, die moet worden beschouwd als loon. Er moet geen nieuwe Dimona ‘ALT’ worden uitgevoerd voor opleidingsovereenkomsten waarvoor reeds een Dimona type ‘OTH’ werd uitgevoerd en die voor 1 september 2023 niet ten einde lopen, zolang de overeenkomst waarvoor de oorspronkelijke Dimona ‘OTH’ werd uitgevoerd niet afloopt. Bij een hernieuwing van de opleidingsovereenkomst moet er wel een type ‘ALT’ worden gebruikt. De RSZ heeft laten weten dat er vanaf volgend schooljaar (2023-2024) een nieuw type Dimona ‘ALT’ zal worden voorzien voor leerlingen in alternerende opleidingen. 8 SOCIAAL SECRETARIAAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3