CLB Nieuws september-oktober 2023

Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor aanwerving van langdurig werkzoekenden Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden stopgezet en vervangen door een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Deze vermindering kan worden aangevraagd door alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest. VOORWAARDEN VOOR DE WERKNEMER/WERKZOEKENDE • de werknemer moet minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding; • de werknemer moet de dag vóór de indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB; • de werknemer was vóór de indiensttreding minstens 2 jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Bepaalde periodes (bv. arbeidsongeschiktheid) worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende; • de werknemer is tewerkgesteld in een Vlaamse vestigingseenheid. De woonplaats van de werknemer is dus niet relevant; • het refertekwartaalloon mag niet hoger liggen dan € 10.000; • de werknemer heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst. OVERGANGSREGELING Vanaf 1 oktober 2023 kan je geen Vlaamse aanwervingsincentive meer aanvragen voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Als je al gebruik maakte van deze aanwervingsincentive, behoud je de doelgroepvermindering wel. BEDRAG VAN DE VERMINDERING Je kan als werkgever een vermindering krijgen van € 1.000 per kwartaal voor het kwartaal van indiensttreding en de 3 daaropvolgende kwartalen. Het bedrag van de vermindering wijkt af wanneer: • de werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt in dat geval aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling; • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid tot het bedrag van de te betalen werkgeversbijdrage. AANVRAAG De aanvraag gebeurt via de DmfA. De RSZ laat dan weten of je al dan niet recht hebt op de doelgroepvermindering. Beperking doelgroepvermindering eerste aanwerving LAGER FORFAIT Het bedrag van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer wordt vanaf 1 januari 2024 beperkt tot een forfait van € 3.100 per kwartaal (voorheen € 4.000 per kwartaal). Dit nieuwe bedrag geldt ook voor de reeds lopende doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen, dus voor personen aangeworven vóór 1 januari 2024. Deze vermindering blijft evenwel onbeperkt in tijd. AFSCHAFFING De doelgroepverminderingen voor de aanwerving van een vierde, vijfde en zesde werknemer worden vanaf 1 januari 2024 opgeheven. Voor de lopende doelgroepverminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer, ingegaan vóór 1 januari 2024, blijft de vermindering van toepassing voor de resterende duurtijd. Mogelijk gaat er nog een overgangsregeling worden voorzien. Startende werkgevers kunnen bij de aanwerving van hun eerste zes werknemers genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen. Dit is een vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze doelgroepvermindering opnieuw ingeperkt. Bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij volgen dit verder voor je op. Wil je meer weten over subsidies en steunmaatregelen? Op 13 november 2023 organiseren wij hierover in Alken de opleiding ‘DOELGROEP- & RSZ-VERMINDERING’ INSCHRIJVEN: > www.clbgroup.be/academy > scan deze QR code 5 SOCIAAL SECRETARIAAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3