CLB Nieuws september-oktober 2023

KLANT AAN HET WOORD Brouwerij Martens - opgericht in 1758 - is een trots en ambitieus familiebedrijf dat al acht generaties lang aan de top van de Belgische brouwindustrie staat. Vandaag is de brouwerij wereldwijd actief. “Wij maakten de strategische keuze om op het vlak van preventie met een externe groep van experten samen te werken”, zegt HR & Corporate Social Responsibility Manager Bart Michiels. “Met CLB Group kunnen we rekenen op een dynamische partner die steeds frisse ideeën aanbrengt.” “Zo’n drie jaar geleden besloten we bij Brouwerij Martens om onze preventie en bescherming op het werk op te frissen. Toen we verschillende partijen tegenover elkaar zetten, overtrof CLB Group de concurrentie met gemak. Bij hen geen standaard presentatie zoals we die al meermaals voorgeschoteld kregen, maar wel een praktische uitleg die ons meteen liet proeven van hun handson aanpak. Als platte organisatie die graag snel schakelt, geloofden we zonder aarzeling in een positieve samenwerking met CLB Group.” TEGEN DE WIND IN DURVEN GAAN “Voor elke denkbare situatie staat er bij CLB Group een expert klaar die de materie tot in de puntjes beheerst. Zo zochten wij een tijdje geleden naar een oplossing voor de natte vloeren op onze vulafdeling. De eerste stemmen die intern opgingen, opperden voor werkschoenen met een sterkere antisliplaag op de zolen. Een doorsnee preventiedienst zou ongetwijfeld meegaan in die plausibele oplossing. De CLB-expert wist echter dat zulke schoenen op termijn voor gewrichtsklachten zorgen wanneer medewerkers ze ook op droge ondergrond dragen. Hij toonde ons vervolgens de weg naar een vloer met een grotere korrel - die we vandaag trouwens stapsgewijs implementeren. Bovendien kregen we het advies om andere schoenen aan te kopen, met een variabele pasvorm. Een zoveelste voorbeeld van hoe de slagkracht van CLB Group ons steeds aangenaam weet te verrassen.” Bart Michiels Brouwerij Martens Pragmatische aanpak maakt het verschil • Nachtwerk verrichten De werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever minstens 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid gewerkt. • Ongeschikt zijn om de activiteit in de bouwsector te blijven uitoefenen De werknemer is tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het paritair comité van de bouwsector (PC 124). Tevens beschikt hij over een attest van de arbeidsarts waaruit blijkt dat de werknemer ongeschikt is om de beroepsactiviteit verder te zetten in de oorspronkelijk overeengekomen uurregeling. In geval van een beroepsverleden van 35 jaar, zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid en ongeschiktheid om de activiteit in de bouwsector verder uit te oefenen, is bijkomend een bij KB algemeen verbindend verklaarde sectorale cao, afgesloten in toepassing van de NAR-cao nr. 170, vereist. Als de werkgever erkend is als werkgever in moeilijkheden of in herstructurering moet de ondernemings-cao die is afgesloten werd naar aanleiding van de moeilijkheden of herstructurering uitdrukkelijk vermelden dat er toepassing werd gemaakt van de NAR-cao nr. 170. NAR-CAO NR. 171 Sinds 1 juli 2023 werd er een nieuwe uitzondering toegevoegd om te kunnen genieten van een uitkering vanaf 55 jaar. De NAR-cao nr. 171 van 18 juli 2023 bepaalt dat de doelgroepwerknemers, tewerkgesteld bij werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, vanaf 55 jaar uitkeringen kunnen genieten als zij voldoen aan volgende maatregelen: • hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5de; • tenminste 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen aantonen op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Dit geldt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Deze NAR-cao nr. 171 kan na 30 juni 2025 echter volgens dezelfde modaliteiten worden aangepast of verlengd. 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3