CLB Nieuws november - december 2023

SOCIAAL SECRETARIAAT Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn EXTERNE PREVENTIE Het zullen de hormonen zijn zeker? CONSULT Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 TWEEMAANDELIJKS November I December 2023 Onze OPLEIDINGSCATALOGUS 2024 is er!

Infomagazine November I December 2023 5 Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn Een recent gepubliceerde wet wijzigt de berekening van de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer. 12 Aanstelling vertrouwenspersoon verplicht in ondernemingen met 50 werknemers of meer De regering wil de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de ondernemingen vergroten door de aanstelling ervan te verplichten in ondernemingen met 50 of meer werknemers. 14 Het zullen de hormonen zijn zeker? Op 18 juli van dit jaar verscheen het ‘koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen’ in het Belgisch Staatsblad. In dit artikel gaan we dieper in op de inhoud van dit koninklijk besluit. 18 CLB Academy: jouw partner voor groei en succes, ook in 2024 Het investeren in je medewerkers is, gezien de vele uitdagingen vandaag de dag, cruciaal. Het is niet langer een keuze, maar eerder een noodzaak als je streeft naar succes en groei van je onderneming. Wij zijn er om jou hierin te ondersteunen. INHOUD

Samen sluiten we het jaar in schoonheid af. Bedankt voor het vertrouwen! Wij streven ernaar om je bij te staan in elk aspect van je ondernemerschap. Samen zoeken we naar de beste oplossing. We willen je dan ook bedanken voor het vertrouwen dat je dagelijks in ons stelt. Op naar nog vele jaren! In deze laatste editie van 2023 informeren we je over de wijzigingen van de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer. Daarnaast vind je meer informatie over de toekomstige wettelijke verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen (vanaf 50 werknemers) en zetten we de belangrijkste punten van de Septemberverklaring van de regering op een rij. Verder verdiepen we ons in de ingewikkelde materie van hormonen en de wet om werknemers te beschermen tegen agentia met hormoonontregelende stoffen. Ten slotte stellen wij trots onze opleidingscatalogus 2024 voor met tientallen nieuwe opleidingen en kijken we terug op de 26ste editie van onze studiedag Safety Update Programma (SUP). Veel leesplezier en een prettig eindejaar gewenst. Eddy Withofs, Rohnny Peters, Christophe Peters De directie CLB Group © Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets van deze uitgave gereproduceerd, overgenomen, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. VOORWOORD www.clbgroup.be 011 31 23 41 Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken Inhoud Onze kantoren zijn gesloten op vrijdag 22 december 2023 vanaf 12u. SOCIAAL SECRETARIAAT Beheer voortaan je werknemers in de CLB klantenzone 4 Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn 5 Ontslag door de werkgever: verhoging deel II van de opzeg vanaf 2024 6 Overschrijding van de spilindex verwacht in oktober 2023 6 PASSION WORKS! WAT DOEN WIJ? 7 SOCIAAL SECRETARIAAT BEKNOPT 8 CONSULT Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 10 Septemberverklaring Vlaamse regering: welke maatregelen zijn van belang voor werkgevers? 11 De aanstelling van een vertrouwenspersoon wordt weldra verplicht in ondernemingen met 50 werknemers of meer 12 KLANT AAN HET WOORD 13 EXTERNE PREVENTIE Het zullen de hormonen zijn zeker? 14 ACADEMY CLB Academy: jouw partner voor groei en succes, ook in 2024 18 Safety Update Programma: het was weer SUPer! 19 Overzicht open opleidingen november & december 2023 20

Beheer voortaan je werknemers in de CLB klantenzone Onze klantenzone werd onlangs uitgebreid met een module om je personeel te beheren. Deze module geeft je de mogelijkheid om 24/7 je werknemersgegevens up-to-date te houden. Zo kan je bijvoorbeeld aanpassingen doen als adreswijzigingen, gezinssituatie, verloning, extralegale voordelen… Daarbovenop kan je nu ook makkelijk zelf een nieuwe werknemer online registreren. De tool zorgt zelfs voor de Dimona-aangifte. Deze tool staat gratis ter beschikking als je aangesloten bent bij ons sociaal secretariaat. Is de module nog niet actief in jouw klantenzone? Mail dan even naar jouw CLB dossierbeheerder en we zorgen ervoor dat je werknemers voortaan online worden beheerd! 4 SOCIAAL SECRETARIAAT

Ontslag door de werknemer: wijziging opzeggingstermijn Een recent gepubliceerde wet wijzigt de berekening van de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer. HUIDIGE REGELING: TWEE-STAPPENREGEL N.a.v. de wet eenheidsstatuut werden sedert 1 januari 2014 nieuwe opzeggingstermijnen ingevoerd in de arbeidsovereenkomstenwet. In deze wet is voorzien in een overgangsregeling, namelijk de twee-stappenregel, voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 1 januari 2014: STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013; STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014. NIEUW VANAF 28 OKTOBER 2023: SCHRAPPING TWEE-STAPPENREGEL De nieuwe wet schrapt deze twee-stappenregel bij een ontslag uitgaande van de werknemer. De werknemer zal dus enkel de nieuwe opzeggingstermijnen moeten naleven, zoals opgenomen in artikel 37 van de arbeidsovereenkomstenwet: zowel voor arbeiders als bedienden geldt er dus, bij een ontslag uitgaand van de werknemer, een maximale opzeggingstermijn van 13 weken. Anciënniteit werknemer bij ingang opzegtermijn Opzeg door de werknemer < 3 maanden 1 week 3 tot < 4 maanden 2 weken 4 tot < 5 maanden 2 weken 5 tot < 6 maanden 2 weken 6 tot < 9 maanden 3 weken 9 tot < 12 maanden 3 weken 12 tot < 15 maanden 4 weken 15 tot < 18 maanden 4 weken 18 tot < 21 maanden 5 weken 21 tot < 24 maanden 5 weken 2 tot < 3 jaar 6 weken 3 tot < 4 jaar 6 weken 4 tot < 5 jaar 7 weken 5 tot < 6 jaar 9 weken 6 tot < 7 jaar 10 weken 7 tot < 8 jaar 12 weken vanaf 8 jaar 13 weken De nieuwe wet treedt in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023. De ontslagen vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven al hun gevolgen behouden. 5 SOCIAAL SECRETARIAAT

Ontslag door de werkgever: verhoging deel II van de opzeg vanaf 2024 In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vóór 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn in principe berekend volgens het kliksysteem in twee delen, die moeten worden samengeteld. In deel I moet de opzeggingstermijn worden berekend alsof de werknemer op 31 december 2013 uit dienst zou gaan volgens de opzeggingstermijnen die toen van toepassing waren. In deel II wordt de opgebouwde opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2014 berekend. Dit gebeurt aan de hand van een specifieke tabel die ook van toepassing is voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2014. De anciënniteit van de werknemer wordt hierbij op 1 januari 2014 fictief op 0 gezet. Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2023 wordt ontslagen, bestaat deel II van de termijn uit 30 weken. Vanaf 1 januari 2024 verhoogt dit naar 33 weken. De opzeggingstermijn zal voor deze werknemers dus opnieuw met drie weken verhogen. Overschrijding van de spilindex verwacht in oktober 2023 In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen voor het laatst overschreden. Volgens de verwachtingen zou de spilindex in september 2023 overschreden worden. Dit gebeurde echter niet. Volgens de laatste prognose zal de spilindex overschreden worden in oktober 2023. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De wedden van het overheidspersoneel zouden dan in december 2023 met 2% stijgen. 6 SOCIAAL SECRETARIAAT

PASSION WORKS! WAT DOEN WIJ? WAARVOOR KAN JE OP ONS REKENEN? • Selectie van vaste werknemers zowel met een vast contract als interim. • Opvangen van piekperiodes via interim. • Tewerkstelling van jobstudenten, flexi’s, seizoensmedewerkers. • Selectie van kandidaten via IBO of beroepsinlevingsstage, opmaak opleidingsplan en aanvraag IBO. • Assessment van je vaste werknemers of kandidaten en outplacement Daarnaast zijn we 7 dagen op 7 bereikbaar, zowel voor klanten als voor kandidaten en dit via een persoonlijk contact. We beschikken over 5 kantoren gelegen in Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek en Herk-de-Stad. Met ons concept van ‘staffhunting’ gaan wij een stap verder in de dienstverlening: • de juiste persoon op de juiste plaats: We leren je bedrijf eerst door en door kennen. Vervolgens gaan we op zoek naar de juiste medewerker op basis van talenten, competenties en een match tussen je bedrijfscultuur en de persoonlijkheid van de kandidaat. • efficiënt en volledig HR-advies: Dankzij korte communicatielijnen kunnen wij onze klanten snel en efficiënt adviseren op vlak van wijzigende wetgeving en hen wegwijs maken in de wirwar van allerhande subsidiemogelijkheden op vlak van aanwerving van personeel. Passion Works! focust zich voornamelijk op de markt van kmo’s. Als je als bedrijfsleider ondersteuning zoekt bij de aanwerving van personeel kan je vaak enkel terecht bij gespecialiseerde (vaak dure) headhunters en uitzendkantoren, die volgens een gestandaardiseerd proces werken. MEER INFO? NOOD AAN ONDERSTEUNING? Aarzel niet om contact op te nemen of spring gerust eens binnen! Wij helpen je graag verder. info@passionworks.be - www.passionworks.be ALKEN, Stationsstraat 108 - 011 49 46 80 BERINGEN, Koerselsesteenweg 44A - 011 94 89 00 BORGLOON, Kernielerweg 59 - 011 49 46 80 DIEPENBEEK, Varkensmarkt 25 - 011 36 41 00 HERK-DE-STAD, Pater Vanwigplein 1 bus 2 - 013 42 00 00 7 PASSION WORKS!

Relance-uren kunnen opnieuw worden toegepast De relance-uren kunnen opnieuw worden toegepast tot en met 30 juni 2025. Deze relance overuren betreffen een totaal van 120 bijkomende vrijwillige overuren. In de volgende periodes kunnen deze 120 relance-uren worden gepresteerd: • van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023; • van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024; • van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025. Voor de relance-uren moet je geen toeslag betalen, noch moet er inhaalrust voor worden toegekend. De uren zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Zij worden ook niet aangerekend op de interne grens. Betaal je uit eigen initiatief toch een toeslag voor deze relance-uren? Dan vervalt het fiscaal gunstregime en betaal je bedrijfsvoorheffing op deze uren. Bouwsector: verlof- en inhaalrustdagen in 2024 Voor de provincie Limburg wordt het bouwverlof voor 2024 als volgt vastgelegd: • van 15 juli t.e.m. 2 augustus; • 5 dagen vrij te nemen. Indien je de data voor een andere regio wilt kennen, aarzel niet om ons te contacteren. Ook de inhaalrustdagen voor 2024 zijn gekend: • dinsdag 2, woensdag 3, donderdag 4 & vrijdag 5 januari; • dinsdag 2 april; • vrijdag 10 mei; • maandag 23, dinsdag 24, donderdag 26, vrijdag 27, maandag 30 & dinsdag 31 december. De feestdag van zondag 21 juli 2024 wordt verplicht vervangen door vrijdag 16 augustus 2024. Flitscontroles in de vleessector in december 2023 Tijdens de maand december 2023 zullen door de sociale inspectiediensten flitscontroles worden uitgevoerd in de vleessector. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Wanneer er zware inbreuken worden vastgesteld, kunnen de inspecteurs wel een procesverbaal opstellen. Voor meer informatie over de documenten die de inspecteurs opvragen kan je de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst SIOD raadplegen: www.siod.belgie.be. Tijdelijke werkloosheid: elektronische controlekaart C3.2 op komst Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet ten laatste vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand, een genummerde controlekaart C3.2 ontvangen van de werkgever. De controlekaart was tot nu toe een papieren document, maar in de toekomst zal het mogelijk zijn om te opteren voor het gebruik van een elektronische controlekaart eC3.2. De werknemer moet zich hiervoor registreren op de website van de sociale zekerheid of kan de eC32app downloaden. 8 SOCIAAL SECRETARIAAT

Innovatiepremies: verlenging tot 31 december 2024 Sinds 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een innoverend idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Deze innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Het systeem werd in het kader van de interprofessionele onderhandelingen met 2 jaar verlengd, namelijk voor de premies die tot 31 december 2024 worden betaald Collectief verlof voor 2024 nu ook al vastleggen Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd. Dit gebeurt op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau. Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2023 worden ingelicht. Indien het paritair comité geen beslissing meedeelt vóór deze datum, mogen de data van de collectieve vakantie worden vastgelegd door de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, door de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, door een akkoord tussen werkgever en werknemers. Een tweede stap inzake het vastleggen van het collectief verlof, is het opnemen van de vakantiedata in het arbeidsreglement en de aanplakking van dit bericht in de onderneming. Er moet ook een afschrift van dit bericht aan iedere werknemer worden overhandigd. Ten slotte moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift worden bezorgd aan de Inspectie Toezicht Sociale Wetten. Dit kan online: www.arbeidsreglement.belgie.be. Feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moeten worden vervangen door een andere dag waarop er gewoonlijk wel wordt gewerkt in de onderneming. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in de onderneming niet moeten werken. Wordt er in jouw onderneming op zondag niet gewerkt, dan zal er in 2024 één feestdag, namelijk zondag 21 juli 2024, vervangen moeten worden. Voor de vervanging van deze feestdag moet een specifieke procedure worden gevolgd. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober 2023 aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend wordt verklaard bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad of bij gebrek aan een beslissing van de ondernemingsraad, kan er een regeling worden getroffen met de vakbondsafvaardiging, of bij afwezigheid hiervan, door middel van een collectief akkoord met de werknemers. Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Vervanging feestdagen voor het jaar 2024 nu al vastleggen 10 WETTELIJKE FEESTDAGEN VOOR 2024 Nieuwjaar maandag 1 januari Paasmaandag maandag 1 april Dag van de Arbeid woensdag 1 mei O.H Hemelvaart donderdag 9 mei Pinkstermaandag maandag 20 mei Nationale feestdag zondag 21 juli O.L.V hemelvaart donderdag 15 augustus Allerheiligen vrijdag 1 november Wapenstilstand maandag 11 november Kerstmis woensdag 25 december Als er geen vervangingsdagen worden vastgelegd, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming. De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2023 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Toezicht Sociale Wetten worden gestuurd. 9 SOCIAAL SECRETARIAAT

Vanaf 1 januari 2024 behouden ziektedagen het karakter van ziekte, ook al vallen ze samen met vakantiedagen. De werknemer ontvangt gewaarborgd loon voor de ziektedagen en heeft het recht om de vakantiedagen later nog op te nemen. VERPLICHTINGEN WERKNEMER Indien de werknemer beroep wil doen op de mogelijkheid om de vakantiedagen, die hij niet kon opnemen wegens ziekte, over te dragen naar een later tijdstip, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden: • de werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn/haar verblijfsadres indien hij/zij zich niet op zijn thuisadres bevindt; • hij/zij moet aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Ingeval van overmacht, moet hij/zij het getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgen aan de werkgever. Deze verplichting geldt zelfs indien de vrijstelling van ziekteattest voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen van minstens 50 werknemers) van toepassing is of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekteattest; • de werknemer moet uitdrukkelijk aan de werkgever meedelen dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn recht op behoud van zijn/haar vakantiedagen vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid. VERPLICHTINGEN WERKGEVER De werkgever moet het arbeidsreglement in overeenstemming brengen met deze nieuwe wetgeving. Het arbeidsreglement moet de formaliteiten bevatten die de werknemer moet vervullen wanneer hij/zij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie. De normale procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement moet evenwel niet worden gevolgd. Het Europees Hof van Justitie oordeelde jaren geleden al dat een werknemer het recht heeft om zijn vakantiedagen later op te nemen indien hij/zij ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie. Daarom besliste de regering om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met deze Europese rechtspraak. Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 10 CONSULT

Septemberverklaring Vlaamse regering: welke maatregelen zijn van belang voor werkgevers? Op 25 september 2023 heeft minister-president Jan Jambon in zijn Septemberverklaring het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering voor 2024 toegelicht. Hierbij vind je een overzicht van een aantal voorziene maatregelen die een impact kunnen hebben op werkgevers. UITGEBREIDERE JOBBONUS De Vlaamse regering voerde eerder een jobbonus in om de kloof tussen een inkomen uit arbeid en de werkloosheidsuitkering te vergroten en zo de tewerkstellingsgraad te verhogen. Momenteel is voorzien dat werknemers met een laag loon recht hebben op een jaarlijkse loonbonus van maximum € 600. De Vlaamse regering heeft nu beslist dat de werknemers die in aanmerking komen voor deze jobbonus, € 100 extra zullen ontvangen bovenop het reeds voorziene bedrag. Ook de doelgroep van de mensen die recht hebben op een jobbonus wordt uitgebreid: de loongrens wordt verhoogd van € 2.900 naar € 3.100 per maand. Op die manier wil de Vlaamse regering meer mensen aanzetten een job te zoeken en de werkloosheids- en promotieval zo klein mogelijk houden. DOELGROEPENVERMINDERINGEN DOVEN UIT De patronale doelgroepverminderingen, die werkgevers ontvangen voor oudere werknemers en laaggeschoolde jongeren, zullen uitdoven. Momenteel moedigt de regering het behoud van een bestaande tewerkstelling van oudere werknemers aan met een doelgroepvermindering (zgn. DGV voor zittende oudere werknemers). Om te kunnen genieten van de korting geldt een minimumleeftijd van 60 jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt de minimumleeftijd verhoogd naar 61 jaar. Men had reeds voorzien dat er vanaf 1 januari 2025 opnieuw een verhoging zou komen; dit keer naar 62 jaar. De Vlaamse regering vervroegt deze aanpassing nu naar 1 juli 2024. Daarna zal deze doelgroepvermindering uitdoven. Vanaf 1 juli 2024 zal een werkgever bovendien niet meer kunnen genieten van een patronale doelgroepvermindering voor de aanwerving van niet-werkende werkzoekende 58-plussers en laaggeschoolde jongeren. MEER FLEXI-JOBS Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij bepaalde werknemers aan gunstige voorwaarden kunnen bijverdienen in bepaalde sectoren. De Vlaamse regering verzocht de federale overheid om flexi-jobs ook mogelijk te maken in de kinderopvang, het onderwijs, het openbaar vervoer en het leerlingenvervoer. De federale overheid beantwoordde deze vraag positief door het toepassingsgebied van de flexi-jobs aanzienlijk uit te breiden. 11 CONSULT

Momenteel is de aanstelling van een vertrouwenspersoon niet verplicht, tenzij alle werknemersvertegenwoordigers in het Comité voor preventie en bescherming op het werk erom vragen. De regering wil de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de ondernemingen vergroten door de aanstelling ervan te verplichten in ondernemingen met 50 of meer werknemers. AANDUIDING In ondernemingen met 50 werknemers of meer zal de aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen verplicht worden. Het Comité moet voorafgaand zijn akkoord geven. Minstens één van de vertrouwenspersonen moet deel uitmaken van het personeel. Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers is de aanstelling van een vertrouwenspersoon niet verplicht, tenzij Een vertrouwenspersoon is een belangrijke sleutelfunctie in de onderneming waarop de werkgever kan vertrouwen om de preventie van psychosociale risico’s op het werk te verbeteren. Hij/zij kan op een informele wijze worden aangesproken waardoor een formele procedure vaak kan worden vermeden. De aanstelling van een vertrouwenspersoon wordt weldra verplicht in ondernemingen met 50 werknemers of meer alle leden van de vakbondsafvaardiging erom verzoeken. Is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, dan kunnen de werknemers de aanstelling van een vertrouwenspersoon vragen. Indien de werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt en enkel beroep doet op een preventieadviseur psychosociale aspecten van een externe preventiedienst, moet minstens één van de vertrouwenspersonen een personeelslid van de onderneming zijn. De opdrachten van de vertrouwenspersoon kunnen ook worden uitgeoefend door de interne preventieadviseur, behalve in ondernemingen met minder dan 20 werknemers waar de werkgever de functie van interne preventieadviseur uitoefent of in geval de betrokkene zelf of alle leden van de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, alle werknemers hier niet mee akkoord gaan. 12 CONSULT

INSCHRIJVEN VOOR DE ERKENDE OPLEIDING TOT INTERNE VERTROUWENSPERSOON > www.clbgroup.be/academy/opleidingen > scan deze QR-code DATUM LOCATIE 06/03/2024 – 24/04/2024 CLB GROUP - Alken 02/05/2024 – 27/06/2024 DESCON - Herentals 06/09/2024 – 08/11/2024 CLB GROUP - Alken 22/10/2024 – 17/12/2024 OFFICENTER - Hasselt ONAFHANKELIJKHEID Een vertrouwenspersoon moet zijn functie volledig onafhankelijk kunnen uitoefenen. Daarom wordt voorzien dat de functie van vertrouwenspersoon niet kan worden uitgeoefend door een lid van de ondernemingsraad, het comité of de vakbondsafvaardiging. Hij mag ook geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel in de onderneming. Verder mag de vertrouwenspersoon niet terzelfdertijd de functie van preventieadviseur-arbeidsarts uitoefenen. OPLEIDING Binnen de twee jaar na zijn aanstelling, moet de vertrouwenspersoon een opleiding van minstens 5 dagen volgen. De kosten verbonden aan deze opleiding, evenals de verplaatsingskosten vallen ten laste van de werkgever. De tijd die wordt besteed aan de opleiding, maakt deel uit van de arbeidstijd. Heb je interesse om een interne vertrouwenspersoon op te leiden? Schrijf de vertrouwenpersoon dan snel in op één van onze vijfdaagse opleidingssessies voor 2024: SANCTIES De werkgever die zich niet houdt aan de wettelijke verplichtingen omtrent de vertrouwenspersoon, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2. Concreet betekent dit hetzij een strafrechtelijke boete van € 400 tot € 4000, hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2000. INWERKINGTREDING De wijzigingen treden in werking de eerste dag van de maand na die waarin dit wetsontwerp wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij houden je op de hoogte. KLANT AAN HET WOORD Geert Goltstein en Gunther Ponet runnen samen met hun echtgenotes twee vennootschappen. Terwijl de dames de leiding hebben bij Horta Wellen, bekommeren de heren zich over Elitepools, een bedrijf dat zwembad- en tuinprojecten uitvoert. “We hebben het enorm druk met onze verschillende zaken”, vertelt zaakvoerder Geert Goltstein. “En ik ken absoluut niets van HR. Een betrouwbare structurele partner is dan onmisbaar.” Ongeveer anderhalf jaar geleden lieten Lucien Ponet en Greta Croughs ’t Hoveniertje in Wellen over aan zoon Gunther en zijn vrouw Elke. Het koppel toonde meteen ambitie en startte samen met zakenpartners Geert en Margo Goltstein een tweede onderneming op. CLB Group was van bij het begin aan boord. “Wij zijn heel erg goed in zwembaden bouwen en retail, maar hebben geen kaas gegeten van HR of loonadministratie”, legt Geert uit. “We hebben het met onze verschillende ondernemingen zo druk, dat er intern niemand is die tijd heeft om dingen uit te zoeken. Net daarom is het zo geruststellend dat we kunnen rekenen op een partner als CLB Group.” PERSOONLIJK CONTACT “Wij focussen ons op onze core business, terwijl CLB Group zich bekommert om onze loonadministratie en externe preventie. Ze doen dat zowel voor Horta Wellen als voor Elitepools”, vertelt Geert. “Heel belangrijk voor mij is het persoonlijke contact én de snelheid waarmee ze bij CLB Group met oplossingen komen. Als we een vraag hebben, wordt die snel beantwoord. Eén telefoontje of een kort mailtje is voldoende. Zo slagen we erin om onze zaken altijd op orde te hebben, terwijl we zelf in de zaak of op een werf bezig zijn.” Geert Goltstein Horta Wellen, Elitepools Een betrouwbare structurele partner is onmisbaar. 13

Het zullen de hormonen zijn zeker? Op 18 juli van dit jaar verscheen het ‘Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van werknemers tegen agentia met hormoonontregelende eigenschappen’ in het Belgisch Staatsblad. In dit artikel willen we wat dieper ingaan op dit KB: wat staat er in? Wat betekent dat in de praktijk? Wanneer is het van kracht?... Maar vooraleer we over hormoonontregeling of -verstoring spreken, moeten we misschien eerst uitleggen wat hormonen eigenlijk zijn: Waar worden ze geproduceerd? Wat doen ze? Wat gebeurt er als ze ‘ontregeld’ zijn...? HORMONEN, WAT ZIJN DAT NU EIGENLIJK? Ons lichaam kent twee grote systemen om signalen van één deel van het lichaam naar een ander deel over te brengen: het zenuwstelsel en het hormonaal stelsel. Het eerste werkt zeer snel en grotendeels elektrisch via de zenuwen. Het dient bijvoorbeeld om onze spieren aan te sturen, om pijn te voelen, om temperatuur waar te nemen, om te kunnen zien, horen, voelen… Het hormonaal stelsel werkt, zoals de naam het aangeeft, met hormonen die via de bloedbaan verstuurd worden. Het werkt derhalve ook trager dan het zenuwstelsel. De twee stelsels zijn onderling nauw verbonden, beïnvloeden elkaar; hoe dit gebeurt zou ons wat te ver leiden. Hormonen zijn signaalstoffen die door het lichaam zelf worden aangemaakt en die via de bloedbaan organen en weefsels aansturen om bepaalde functies of processen uit te voeren. Ze spelen zowel op korte (bloeddruk, angst…) als op lange termijn (geslachtelijke ontwikkeling, puberteit..) een rol. Hormonen worden aangemaakt door specifieke hormoonklieren, ook wel endocriene klieren genoemd. Deze klieren vinden we op verschillende plaatsen in ons lichaam: in het hoofd (bv. de hypothalamus en de hypofyse), in de hals (de schildklier en de bijschildklieren), in de buik (de pancreas of alvleesklier en de bijnieren) en in de geslachtsorganen (teelballen en eierstokken). In ons lichaam circuleren enkele tientallen hormonen, teveel om op te noemen. Ze kunnen op hun doelwitorgaan (waar ze hun werking uitoefenen) zowel een activerende als een remmende werking hebben. Enkele bekende hormonen zijn insuline (suikerregeling), cortisol en adrenaline (stresshormonen), thyroxine (schildklierhormoon) en natuurlijk de geslachtshormonen testosteron, oestrogeen en progesteron. Een heel belangrijke functie in het hormonale stelsel is toe te schrijven aan de hypothalamus en de hypofyse. Deze twee structuren die zich in de schedelholte bevinden, besturen als het ware de andere endocriene klieren. Ze porren ze aan wanneer er zich een tekort van het betreffende Dit wordt vaak wel eens gezegd als niet alles loopt zoals men wil dat het zou lopen, als iemand zonder aanwijsbare redenen wat humeurig is of als er integendeel ‘Vlinders in de buik zitten’. En dikwijls is het ook zo; hormonen zijn in ons systeem heel belangrijk, maar ze kunnen ook gemakkelijk ontregeld worden. Daarom heeft de wetgever het nuttig en nodig geacht een stuk wetgeving te publiceren dat werknemers beter moet beschermen tegen stoffen die ons hormoonstelsel kunnen ontregelen. 14 EXTERNE PREVENTIE

hormoon voordoet, en ze remmen ze af als er een teveel aan hormoon circuleert. Om deze wijze wordt de concentratie tussen heel nauwe grenzen constant gehouden. Hormonen beïnvloeden een ganse reeks functies of processen in ons lichaam. Zo regelen de schildklierhormonen, insuline en glucagon onze stofwisseling. De geslachtshormonen regelen zowel de algemene groei als de seksuele ontwikkeling. Adrenaline, dat door de bijnieren wordt afgescheiden, bepaalt voor een deel hoe we ons voelen en gedragen. Samengevat kunnen we stellen dat ons hormonaal stelsel even belangrijk als ingewikkeld is. Verstoringen van het systeem kunnen zich op een zeer groot deel van ons functioneren uiten. HORMOONVERSTORENDE STOFFEN Volgens de definitie van de WHO (2002) is een hormoonontregelaar een stof of mengeling van buiten het lichaam (exogeen) die de werking van het endocriene systeem (de hormoonproductie) wijzigt en resulteert in negatieve effecten op de gezondheid bij een intact lichaam, het nageslacht of de (sub)populaties. Hormoonverstoorders (EDC’s of Endocrine Disrupting Chemicals) zijn m.a.w. chemische stoffen die onze natuurlijke hormonen nabootsen of hun werking beïnvloeden en zodoende de natuurlijke evenwichten uit balans brengen, met alle gevolgen van dien. Ze kunnen de aanmaak van hormonen verstoren, het transport bemoeilijken, de afbraak vertragen of versnellen of rechtstreeks op de hormoonreceptoren inwerken (en op deze wijze de werking van het hormoon imiteren). De gevolgen van deze stoffen kunnen zeer uitgebreid zijn: • Vruchtbaarheidsproblemen bij de man door een slechte zaadkwaliteit; • Vruchtbaarheidsproblemen bij de vrouw door verstoringen van het oestrogeen en progestagon; • Ontwikkeling van hormoongevoelige kankers zoals teelbal-, prostaat-, borst- en eierstokkanker maar ook schildklierkanker; • Aangeboren afwijkingen van de mannelijke geslachtsorganen; • Vervroegde puberteit bij meisjes; • Endometriose en PCOS (PolyCysteus Ovarieel Syndroom); • Vroeggeboorte of laag geboortegewicht; • Diabetes; • Astma; • Ziekte van Parkinson; • Ziekte van Alzheimer; • Obesitas • ADHD • … Er zijn honderden hormoonverstoorders bekend. Het kan gaan om natuurlijke hormonen (afkomstig van mens of dier), stoffen afkomstig uit de natuur (mucotoxines, fytooestrogenen…), zware metalen, synthetische hormonen, farmaceutische producten en een ganse reeks chemische stoffen. Alle stoffen met hormoonverstorende eigenschappen overlopen zou ons wat ver leiden, maar we kunnen wel een aantal veel voorkomende stoffen bespreken. Bisfenol A (BPA) kent talloze toepassingen, voornamelijk in de kunststofindustrie. Het wordt o.a. gebruikt om plastics hard te maken. In Europa is het momenteel verboden in cosmetica en in zuigflessen voor baby’s. Maar we vinden het nog wel terug in andere drinkflessen en in plastic borden en bestek, vershoudfolie, yoghurtpotjes e.d. Ook in de productie van bepaalde lijmen en verven gebruikt men BPA. Een andere bekende groep is deze van de ftalaten. Sommige ftalaten worden gebruikt als weekmakers voor kunststoffen. In speelgoed zijn ze tegenwoordig grotendeels verboden, maar we vinden ze nog wel terug in schoenen, regenkledij, cosmetica, voedselverpakking… Parabenen zijn conserveringsmiddelen die beschermen tegen schimmels en bacteriën. Men vindt ze terug in zepen, shampoos en cosmetica. Soms worden ze ook gebruikt in de voedingsindustrie. Een heel bekende en heel actuele groep van stoffen zijn de perfluorverbindingen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt in talloze industriële processen. De meest toegepaste en ook best gekende perfluorverbinding is PFOS. Deze stoffen worden gebruikt van oppervlaktebehandeling van tapijten tot de productie van anti-aanbakpannen. In de EU is PFOS intussen voor een groot aantal toepassingen verboden maar omdat de stoffen biologisch niet of nauwelijks afbreekbaar zijn, stapelen ze zich op in de voedselketen. De belangrijkste blootstellingsbron is dan ook de voeding. Daarnaast bestaan er nog enorm veel stoffen en toepassingen waarin we hormoonverstoorders terugvinden: brandvertragers, conserveermiddelen, stabilisatoren, bestrijdingsmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen… kortom, ze zijn bijna alom tegenwoordig. 15 EXTERNE PREVENTIE

HORMOONVERSTOORDERS OP HET WERK Zoals duidelijk moge zijn, komen hormoonverstoorders zowat overal voor. Niet te verwonderen dus dat werknemers ook vaak geconfronteerd worden met dit soort stoffen. Het is natuurlijk ook omwille van dit professioneel contact dat de wetgever dit stuk wetgeving heeft ingevoerd. Uit bovenstaande wordt al duidelijk dat deze stoffen in de chemische industrie, maar niet enkel daar, voorkomen. • Logischerwijze kunnen werknemers bij de productie van stoffen die hormoonverstoorders bevatten zelf ook blootgesteld worden. Denken we aan de productie van bepaalde kunststoffen, verven en vernissen, biociden, cosmetica, epoxyharsen, coatings… • In de land- en tuinbouw bevatten sommige gewasbeschermingsmiddelen, onkruidverdelgers en rattenbestrijdingsmiddelen hormoonontregelaars. • Werknemers in de bouwsector worden blootgesteld aan hormoonverstoorders door sommige verven, solventen, vlamvertragers, lijmen, coatingproducten… • In de schoonmaaksector bevatten bepaalde detergenten, was- en schoonmaakmiddelen en biociden dit soort stoffen. • Brandweerlieden kunnen natuurlijk met alle mogelijke producten in contact komen, maar ook in blusschuim zitten soms hormoonontregelaars op basis van PFAS. • Dat in de recyclagesector en de afvalverwerking blootstelling aan hormoonverstoorders kan voorkomen, is niet echt verwonderlijk te noemen. DE (NIEUWE) WETGEVING Het Koninklijk Besluit van 2 juli 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023, wijzigt het een en ander om werknemers te beschermen tegen agentia met hormoonontregelende stoffen. Het KB beschouwd stoffen als hormoonverstorend als ze in specifieke categorieën van de EG verordening 1272/2008 zijn opgenomen of als ze zijn opgenomen in de bijlage van het KB. In deze bijlage worden 68 hormoonontregelende stoffen en mengsels opgelijst. Het KB brengt hormoonontregelaars onder in titel 2 van Boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. De titel van dit Boek VI verandert dan ook in ‘Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen’ en die van titel 2 in ‘Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia en agentia met hormoonontregelende eigenschappen’. Dit houdt met andere woorden in dat hormoonverstoorders onder dezelfde regelgeving vallen als de stoffen met kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische eigenschappen. Tot nu toe werden ze behandeld als de andere chemische agentia. Door de overdracht naar titel 2 zijn er veel strengere voorschriften van toepassing. Risicobeoordeling, opleiding en informatie aan de werknemers, preventiemaatregelen… Al deze zaken wijzigen fundamenteel. 16 EXTERNE PREVENTIE

Deze preventiemaatregelen volgen een welbepaalde hiërarchie, weergegeven door het “STOP” principe: • Substitutie, waarbij het gebruik van een gevaarlijk chemisch agens vermeden wordt door het te vervangen door een chemisch agens of een proces dat niet of minder gevaarlijk is voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers; • Technische maatregelen, in te voeren om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die een risico kunnen opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de arbeidsplaats, te voorkomen of te beperken. Voorbeelden zijn werken in gesloten systemen, het gebruik van passende afzuiging bij de bron van het risico, of ventilatie; • Organisatorische maatregelen, zoals voorbehouden werkplekken voorzien voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, beperken van het aantal werknemers of de arbeidstijd, waarin een werknemer blootgesteld kan worden, gepast en geregeld onderhoud van de werkplek, verschaffen van gepaste informatie; • Persoonlijke bescherming, te gebruiken wanneer blootstelling niet met andere middelen kan worden vermeden, bijvoorbeeld ademhalingsbescherming, handschoenen, beschermingskledij…). Deels ook omdat er voor verschillende van deze stoffen (nog) geen grenswaarden zijn… Daarnaast worden deze stoffen ook expliciet opgenomen in de bepalingen inzake moederschapsbescherming (titel 5 van boek X van de Codex) en in de bescherming van jongeren op het werk (titel 3 van boek X). Deze opname is te verklaren door het feit dat zowel zwangere vrouwen (door het effect op de zwangerschap en op het ongeboren kind) als jongeren zeer gevoelig zijn voor hormoonverstoorders. Tenslotte willen we nog vermelden dat het KB, zoals gebruikelijk, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad inwerking trad. Dit was m.a.w. op 28 juli van dit jaar. NATIONAAL ACTIEPLAN Dit KB komt niet ‘zomaar’ uit de lucht gevallen. Het kadert in het ‘Nationaal Actieplan 2022-2026 voor hormoonontregelaars (NAPED)’. Op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lezen we dat de doelstellingen van dit plan zijn: • Een globaal en coherent kader creëren voor de ontwikkeling van concrete en gecoördineerde acties om de blootstelling aan hormoonverstoorders en hun gevolgen van de gezondheid en het leefmilieu in België te verminderen • De zichtbaarheid van de door de bevoegde autoriteiten ondernomen acties voor het publiek en de belanghebbende te vergroten, teneinde hun steun en vertrouwen te behouden. CLASSIFICATIE VAN HORMOONVERSTOORDERS Naast het hoger besproken KB heeft ook de Europese Commissie een gedelegeerde verordening (2023/707) m.b.t. hormoonverstoorders gepubliceerd. Deze verordening wijzigt de CLP- verordening, waarin nieuwe gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels worden vastgesteld. Deze EU-wetgeving is bindend voor fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs die stoffen op de markt van de Europese Unie brengen. De lidstaten zullen ook verwijzen naar de nieuwe gevarenklassen en criteria wanneer zij voorstellen doen voor geharmoniseerde indeling en etikettering. De nieuwe gevarenklassen zijn: • ED HH in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor de menselijke gezondheid) • ED ENV in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor het milieu) • PBT (persistent, bioaccumulerend, toxisch), vPvB (zeer persistent, zeer bioaccumulerend) • PMT (persistent, mobiel, toxisch), vPvM (zeer persistent, zeer mobiel) Voor nieuwe stoffen op de markt moeten bedrijven vanaf 1 mei 2025 aan de nieuwe regels voldoen, terwijl voor stoffen die al op de EU-markt zijn, bedrijven tot 1 november 2026 de tijd hebben om eraan te voldoen. Voor mengsels gelden aparte overgangstijden. Nieuwe gevarenklassen gelden vanaf 1 mei 2026 voor nieuwe mengsels, terwijl bedrijven tot 1 mei 2028 de tijd hebben om de indeling en etikettering voor bestaande mengsels bij te werken. CLB EDPB KAN U HELPEN Indien dit voor u allemaal wat ingewikkeld is, indien u denkt dat u met dit soort stoffen werkt of indien u meer informatie wil, kan de CLB EDPB u te hulp schieten. Zowel de arbeidshygiënisten, de arbeidsartsen als de preventieadviseurs arbeidsveiligheid kunnen u, elk vanuit hun deskundigheid, assistentie verlenen. MEER INFO Lees de volledige tekst van dit Nationaal Actieplan. > scan deze QR-code 17 EXTERNE PREVENTIE

CLB Academy: jouw partner voor groei en succes, ook in 2024! CLB Academy: jouw partner voor groei en succes, ook in 2024! Het investeren in je medewerkers is, gezien de vele uitdagingen vandaag de dag, cruciaal. Het is niet langer een keuze, maar eerder een noodzaak als je streeft naar succes en groei van je onderneming. De overheid benadrukt dit nog eens door het opstellen van een opleidingsplan en het bijhouden van een individuele opleidingsrekening voor elke werknemer te verplichten. Bij CLB Academy begrijpen we het belang van opleidingen die jouw visie en prioriteiten weerspiegelen. Wij zijn er om jou hierin te ondersteunen. Als jouw partner streven we ernaar jouw eerste aanspreekpunt te zijn voor vragen over verplichte opleidingen, subsidiemogelijkheden, het organiseren van veiligheidsdagen, en het ontwikkelen en uitvoeren van strategische opleidingsplannen. We beloven korte communicatielijnen en een flexibele, persoonlijke aanpak. ONTDEK ONZE OPLEIDINGSCATALOGUS 2024 We gaan de laatste maanden van het jaar in, tijd dus om vooruit te kijken. Onze catalogus voor 2024 staat opnieuw vol met opleidingen die ongetwijfeld aan jouw verwachtingen zullen voldoen. Of je nu op zoek bent naar korte, informatieve workshops of diepgaande meerdaagse trainingen, fysiek of online, we hebben voor elk wat wils. We begrijpen dat geen twee bedrijven hetzelfde zijn, en daarom bieden we ook volledig op maat gemaakte opleidingen die perfect zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften, bedrijfscontext en sector. Hierdoor kun je jouw positie in de markt versterken en behouden. JOUW SUCCES IS ONZE PRIORITEIT Bij CLB Academy streven we ernaar om jouw succes te ondersteunen en te bevorderen. We zijn er trots op dat we je kunnen helpen bij het voldoen aan wettelijke vereisten, het ontwikkelen van je personeel en het versterken van je marktpositie. We nodigen je dan ook graag uit om onze opleidingscatalogus 2024 te verkennen en contact met ons op te nemen voor meer informatie. EEN BREED SCALA AAN OPLEIDINGSTHEMA’S De behoeften van elke organisatie zijn uniek. Daarom hebben we ons opleidingsaanbod divers en veelzijdig gemaakt, met cursussen en trainingen die aansluiten bij verschillende bedrijfsaspecten. Hier is een overzicht van de thema’s waarover we opleidingen organiseren: • HR SKILLS: beheer en ontwikkel je personeelsbeleid. • SOCIAAL RECHT & PAYROLL: blijf op de hoogte van de nieuwste regelgeving op het gebied van sociaal recht, beheers je kosten en ontwikkel je payroll-vaardigheden. • PROFESSIONAL SKILLS: verbeter je professionele vaardigheden, van communicatie tot leiderschap. • COMPUTER SKILLS: blijf bij met de nieuwste technologische ontwikkelingen en verbeter je Microsoft Office vaardigheden. • VERZEKERINGEN: begrijp de complexe wereld van verzekeringen en beheer je risico’s effectief. • WELZIJN & PREVENTIE: zorg voor het welzijn van je medewerkers, identificeer en voorkom potentiële gezondheidsrisico’s. • TECHNISCHE VEILIGHEID: leer je medewerkers veilig werken op een werf, op hoogte, in besloten ruimten, met elektriciteit en met mobiele arbeidsmiddelen. • MILIEU & ENERGIE: krijg inzicht in je milieuverplichtingen, beperk brandrisico’s en energieverliezen in je gebouw. CONTACTEER ONS > 011 30 50 63 > academy@clbgroup.be BEKIJK DE CATALOGUS > scan deze QR-code 18 ACADEMY

Het was weer SUPer! Onze studiedag Safety Update Programma (SUP) vond plaats op 12 oktober 2023 in het prachtige Domein De Vesten in Laakdal. Het was een topeditie met in totaal 127 deelnemers, waaronder preventieadviseurs, leidinggevenden, zaakvoerders en HR-professionals. Het programma was naar gewoonte zeer actueel en bood voor ieder wat wils. Een hartelijke ontvangst met goodiebag, diploma’s voor de kersverse preventieadviseurs niveau 2, inspirerende lezingen, een ludiek interactief theater, heerlijke BBQ, boeiende demo’s in ons leveranciersdorp, verrukkelijke koffie van onze barista, een spannend prijzenrad, geweldige sfeer en vooral, fantastische mensen om mee te netwerken. Kortom, een evenement dat je niet had willen missen! Foto’s: Ben Philipsen 19

OPEN OPLEIDINGEN NOVEMBER & DECEMBER 2023 Heb je nog opleidings- en subsidiebudget over dit jaar? Neem dan zeker eens een kijkje tussen de opleidingen van november en december 2023. V.U.: Lynn Steukers - Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken NOVEMBER OPLEIDING LOCATIE 6/11/2023 EHBO: bijscholing hulpverlener ALKEN 6/11/2023 Interne vertrouwenspersoon LUMMEN 7/11/2023 Interviewtechnieken bij selectie- en sollicitatiegesprekken ALKEN 8/11/2023 Heftruck - opfrissing voor ervaren bestuurders HERENTALS 8/11/2023 BA5: Veilig werken aan elektrische installaties voor vakbekwame personen GEEL 10/11/2023 EHBO: vorming hulpverlener ALKEN 10/11/2023 Asbest: eenvoudige handelingen ALKEN 13/11/2023 Doelgroep- en RSZ-vermindering ALKEN 14/11/2023 Intervisie vertrouwenspersoon LUMMEN 14/11/2023 Alternatieve verloningsvormen ALKEN 15/11/2023 Planning en verlofaanvragen via digitale tools: infosessie WEBINAR 16/11/2023 Leidinggeven met impact! HASSELT 16/11/2023 Excel, Word of PowerPoint efficiënter leren gebruiken via AI: infosessie WEBINAR 16/11/2023 Seminarie Ondernemingsfiscaliteit ALKEN 17/11/2023 Ergonomieaudit: infosessie WEBINAR 21/11/2023 EHBO: vorming hulpverlener PELT 21/11/2023 Ga voor een onthaalbeleid dat indruk maakt! ALKEN 22/11/2023 VCA basis ALKEN 27/11/2023 Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag ALKEN 29/11/2023 Outlook ALKEN 30/11/2023 EHBO: vorming hulpverlener ANTWERPEN 30/11/2023 Opleidingen en subsidies: infosessie WEBINAR 30/11/2023 Seminarie Controlegeneeskunde ALKEN DECEMBER OPLEIDING LOCATIE 1/12/2023 Ontslag om dringende reden en het sanctioneringsbeleid in de onderneming ALKEN 4/12/2023 EHBO: bijscholing hulpverlener ALKEN 4/12/2023 Vlot werken met de klantenzone van CLB Sociaal Secretariaat WEBINAR 5/12/2023 EHBO: bijscholing hulpverlener ALKEN 5/12/2023 Strafrechtelijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders ALKEN 6/12/2023 Asbest: eenvoudige handelingen ALKEN 8/12/2023 Intervisie vertrouwenspersoon BERINGEN 8/12/2023 VCA basis ALKEN 11/12/2023 EHBO: bijscholing hulpverlener ANTWERPEN 12/12/2023 EHBO: vorming hulpverlener ALKEN 12/12/2023 De klantenzone van CLB Externe Preventie WEBINAR 13/12/2023 Orde en netheid op de werkvloer ALKEN 13/12/2023 Basisveiligheid in de bouw ALKEN 14/12/2023 Zelfrijdende hoogwerker BILZEN 18/12/2023 Mentoropleiding ALKEN ACADEMY

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3