CLB Nieuws mei/juni 2019

Externe Preventie Ook als het ongeval niet dodelijk was en ook als er geen blij- vende letsels zijn, kan het zijn dat het ongeval toch als ‘ ernstig ’ beoordeeld wordt. Om te bepalen of een ongeval als ernstig beoordeeld wordt, moet men kijken naar de combinaties van drie codes: ‘De aard van het letsel’ in combinatie met ‘De afwijkende gebeurtenis’ en/of ‘Het betrokken voorwerp’. • Men zal eerst moeten nagaan wat de aard van het letsel is. Sommige letsels (bv. breuken) zullen in de meeste gevallen (maar ook weer niet altijd) maken dat het ongeval als ernstig beoordeeld wordt. • Indien het ongeval door de aard van het letsel nog niet als ernstig gecatalogeerd wordt, dan kan dit nog altijd het geval zijn door de aard van de ‘afwijkende gebeurtenis’ of door het ‘ betrokken voorwerp ’. Ook hier moet men lijsten con- sulteren. Zo zal bijvoorbeeld een ongeval door een explo- sie of door een val van een persoon van een hoogte in de meeste gevallen als ernstig beoordeeld worden. Al bij al een omslachtige procedure dus. Een handige tool om te bepalen hoe het ongeval beoordeeld moet worden en wat de termijnen zijn om de verzekeraar en/of de overheid te ver- wittigen, kan men terugvinden op de website socialsecurity.be . https://www.socialsecurity.be/app001/drselearning/aoat/ aoat000/jsp/index_fatdecision.jsp?lang=nl Men kan ook gebruik maken van de brochure die CLB Externe Preventie uitgegeven heeft. Deze brochure, met o.a. een handige flowchart, kan men aanvragen via edpb@clbgroup.be of men kan ze eenvoudig downloaden via onderstaande link: https://www.clbgroup.be/media/3132/infobrochure_ardbeids- ongeval.pdf Indien het ongeval onder de criteria van ernstig arbeidsongeval valt, dan zal het ongeval ook binnen de 8 kalenderdagen aan de verzekering aangegeven moeten worden. Bij dit soort ongevallen moet de ongevallensteekkaart ook aan de externe dienst bezorgd worden en moet er een omstandig verslag opgesteld worden. Dit verslag moet binnen de 10 kalenderdagen aan de inspectie bezorgd worden. In tegenstelling tot een dodelijk arbeidsonge- val of een ongeval met blijvende letsels hoeft de inspectie hier niet onmiddellijk ingelicht te worden. ‘Gewoon’ arbeidsongeval Hebben we niet te maken met een ‘licht’, maar ook niet met een ‘ernstig’ arbeidsongeval (laat het ons een ‘gewoon’ arbeidson- geval noemen), dan volstaat de aangifte bij de arbeidsongeval- lenverzekeraar (zoals altijd binnen de 8 kalenderdagen) en moet men de ongevallensteekkaart aan de externe dienst bezorgen indien er meer dan 4 dagen werkverlet mee gemoeid zijn. Een omstandig verslag is in deze gevallen niet nodig. Soort ongeval Te ondernemen acties Termijn Licht ongeval Opnemen in het interventieregister onmiddellijk Arbeidsongeval <4 dagen afwezigheid of een verzorging door een arts • Aangifte bij de verzekering • Onderzoek naar de oorzaak 8 kalenderdagen Arbeidsongeval ≥ 4 dagen afwezigheid Voorgaande + • Invullen ongevallensteekkaart • Overmaken ongevallensteekkaart aan • medische dienst CLB Externe Preventie 8 kalenderdagen Ernstig arbeidsongeval Voorgaande + • Onderzoek door de bevoegde preventiedienst • Overmaken omstandig verslag aan bevoegde • Regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk 10 kalenderdagen Zeer ernstig arbeidsongeval Voorgaande + • Op de hoogte brengen bevoegde regionale directie van Toezicht Welzijn op het Werk onmiddellijk Woon-werkongeval • Zie bovenstaande afhankelijk van de gevolgen van het ongeval • Er geen omstandig verslag nodig Indien men twijfelt aan de juiste omschrijving of aan de te nemen maatregelen, dan kan men nog altijd onze preven- tieadviseurs aanspreken. 14

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3