CLB Nieuws maart - april 2024

Bedrijfswagens: voordeel alle aard Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer. Om het bedrag van dit voordeel te bepalen, wordt er gewerkt met de volgende rekenformule: [(cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7] x CO2-coëfficiënt. De sterke toename van elektrische wagens heeft dit jaar gezorgd voor een sterke daling van de gemiddelde CO2uitstoot en daarbij ook het CO2-coëfficiënt. Dit zou een enorme stijging van het voordeel alle aard tot gevolg hebben voor bedrijfswagens op benzine of diesel. Om dit te vermijden heeft de regering een akkoord bereikt over een ingreep in de berekeningswijze. Voor de toegekende voordelen van alle aard in het inkomstenjaar 2024 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot daarom 65 gr/km voor dieselvoertuigen en 78 gr/km voor wagens met benzine-, LPG- of aardgasmotor. Zonder de ingreep in de berekeningswijze zou de referentieCO2-uitstoot 42 gr/km bedragen voor dieselvoertuigen en 54 gr/km voor benzine-, LPG- of aardgasmotor, wat tot een veel hoger voordeel alle aard zou hebben geleid. Eén jaar overslaan… Geen herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid in 2024 Werknemers van minstens 50 jaar, die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken, en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren en werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling. Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever. In toepassing van cao nr. 46 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie. De NAR deelde via haar website mee dat er beslist is om op 1 januari 2024 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen. Geen herwaardering aanvullende vergoeding SWT in 2024 Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds. In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie. Op 1 januari 2024 moest er er geen herwaarderingscoëfficiënt worden toegepast op de aanvullende vergoedingen SWT. Wil je weten hoe je als zaakvoerder je loonkosten kan verlagen en er tegelijkertijd voor kan zorgen dat het loonpakket meer op maat is van je medewerker? Onze opleiding ALTERNATIEVE VERLONINGSVORMEN belicht al jouw mogelijkheden (en eventuele risico’s) op vlak van variabele verloning én onkostenvergoedingen. 16/05/2024 - Schrijf je vandaag nog in! 7 SOCIAAL SECRETARIAAT

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3