CLB Nieuws maart - april 2024

Sinds 1 april 2022 heeft de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid een grondige hervorming ondergaan. Het gaat sindsdien om twee aparte vrijstellingen, m.n.: • een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid en volcontinu arbeid; • een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid. Bovendien werden de voorwaarden voor deze vrijstellingen verscherpt. Eén van de vereisten is dat er een premie wordt toegekend die voldoende hoog is. Aan de werknemers, die in een ploegen- of een volcontinusysteem werken, moet een ploegenpremie worden betaald van minimum 2% van het contractueel bruto uurloon. De minimale premie voor het verrichten van nachtprestaties moet 12% van het contractueel bruto uurloon bedragen. Een premie die vanaf 1 april 2024 wordt betaald of toegekend, kan enkel als ploegen- of nachtpremie worden aangemerkt indien de premie bij cao, in het arbeidsreglement of in een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en werknemer is vastgelegd. Hoewel dus de mogelijkheid wordt voorzien om de ploegen- of nachtpremie op te nemen in de arbeidsovereenkomst, is het niet de bedoeling dat dit leidt tot situaties waarbij sommige werknemers die ploegen- of nachtarbeid verrichten, een premie ontvangen en andere werknemers, die eveneens ploegen- of nachtprestaties verrichten, niet. Om dit te vermijden, heeft men bepaald dat een onderneming enkel wordt aangemerkt als onderneming waar ploegen- of nachtarbeid wordt verricht, indien alle werknemers van de onderneming die ploegen- of nachtarbeid verrichten, een premie ontvangen. Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (BV) voor nacht-, ploegen- en volcontinu arbeid: bijkomende verplichting vanaf 1 april 2024! CONSULT 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3