CLB Nieuws maart / april 2020

CLB Nieuws Maart | April 2020 Cybercriminaliteit, een reëel risico Uit de veiligheidsbarometer 2019 kwam cybercriminaliteit naar voor als één van de grootste bezorgdheden van ondernemers. Meer dan één op drie ondernemingen gaf aan cybercriminaliteit als een reëel risico te ervaren. Hierdoor dringt zich de vraag op hoe men zich het best hiertegen beschermt. p14 Dokter, ik ben zwanger (en kan niet meer werken) Met deze mededeling worden onze arbeidsartsen regelmatig geconfronteerd. De arbeidsarts heeft een belangrijke taak in de begeleiding van zwangere werkneemsters. Hij of zij moet nagaan of de werkneemster nog verder mag werken. Hier situeert zich vaak een misverstand: de arbeidsarts gaat in principe niet na of de zwangere werkneemster nog kan werken. p18 Welke sectoren kunnen zich in 2020 aan flitscontroles verwachten? Net als vorige jaren zullen de sociale inspectiediensten in 2020 flitscontroles uitvoeren in een aantal fraudegevoelige sectoren. Bij deze controles kunnen de sociale inspectiediensten bijgestaan worden door andere inspectiediensten zoals de FOD Mobiliteit, Gewestelijke Inspectiediensten, FOD Financiën, … en door politie en justitie. p11 Betaalt u vanaf 1 februari 2020 meer vervoerskosten voor uw werknemers? Naar jaarlijkse gewoonte hebben de NMBS en De Lijn hun tarieven aangepast met ingang van 1 februari 2020. In sommige gevallen moet u hierdoor ook meer vervoerskosten betalen aan uw werknemers. p8 Inhoud

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3