CLB Nieuws januari - februari 2024

EW bedienden: ondernemingen niet onderworpen aan btw SOCIALE VERKIEZINGEN 2024: opgelet met ontslagen vanaf 14 januari 2024! Sinds 3 december 2023 kunnen ook ondernemingen die niet btw-plichtig zijn voor hun bedienden een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Een onderneming komt slechts in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden indien het bewijs wordt geleverd dat het gaat om een onderneming in moeilijkheden. Dit betekent dat de onderneming het volgende moet aantonen: • een daling van minimum 10% van de omzet, productie of bestellingen; • een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10%; • een erkenning door de minister van Werk als onderneming in moeilijkheden, op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Tot voor kort kon het bewijs van de substantiële daling van de omzet, de productie of de bestellingen enkel worden geleverd door de btw-aangiften. Ondernemingen die niet onderworpen zijn aan de btw, bijvoorbeeld ondernemingen uit de social profit-sector, vielen hierdoor uit de boot. De aangepaste wet voorziet dat dergelijke niet btwplichtige ondernemingen voortaan alle documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard, andere dan btw-aangiften, als bewijsstukken mogen gebruiken. De RVA voorziet voor deze ondernemingen tevens een aangepast formulier C106A-NBTW. Met dit formulier kan de onderneming aantonen dat er wordt voldaan aan de voorwaarden. Het moet tenminste 14 dagen vóór de eerste mededeling ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’ naar de RVA worden verstuurd. * verborgen periode, waarin de kandidaten nog niet gekend zijn ** let wel op dat werknemers op de kandidatenlijst in bepaalde gevallen vervangen kunnen worden na bekendmaking van de kandidatenlijst door andere kandidaten en zij dus ook genieten van ontslagbescherming. X -30 dagen Start beschermingsperiode 14/01-27/01/24 -120 dagen voor verkiezingsdag OCCULTE PERIODE* X Bekendmaking verkiezingsdag 13/02-26/02/24 X +35 dagen Einde beschermingsperiode 19/03-01/04/24 Bekendmaking kandidatenlijst Verkiezingen 13/05-26/05/24 De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 t.e.m. 26 mei 2024. Tijdens de sociale verkiezingen worden de werknemersvertegenwoordigers aangeduid om te zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Deze worden aangeduid door de werknemers van de onderneming aan de hand van verkiezingen. Een ondernemingsraad wordt in elke organisatie opgericht, op voorwaarde dat er gewoonlijk gemiddeld een minimum van 100 werknemers tewerkgesteld zijn. Voor een CPBW ligt het minimum op 50 werknemers. Alle werknemers die zich kandidaat stellen genieten van een bijzondere ontslagbescherming. Zij kunnen enkel ontslagen worden wegens dringende redenen, vooraf erkend door de arbeidsrechtbank, of omwille van economische of technische redenen, vooraf erkend door het bevoegde paritair comité. De beschermingsperiode begint te lopen 120 dagen voor de eigenlijke verkiezingsdag, afhankelijk van wanneer de verkiezingen doorgaan in het bedrijf. De beschermingsperiode (X-30) gaat dus van start tussen 14 en 27 januari 2024. Ontsla je deze beschermde werknemers om andere redenen dan hierboven vermeld of leef je de strikte procedure niet na, loop je het risico een enorme schadevergoeding te moeten betalen, die kan oplopen tot enkele jaarlonen. Welke werknemers kandidaat zijn en dus beschermd zijn weet de werkgever pas op X+35. Tot dan, dus 65 dagen lang, weet de werkgever niet welke werknemers ontslagbescherming genieten en is het afgeraden om een werknemer eenzijdig te ontslaan. Let ook op dat werknemers op de kandidatenlijst (in bepaalde gevallen) vervangen kunnen worden na bekendmaking van de kandidatenlijst door andere kandidaten en zij dus ook genieten van ontslagbescherming. Indien je geen risico’s wenst te nemen, kan je vanaf januari 2024 best niet meer overgaan tot ontslag. OCCULTE PERIODE** CONSULT 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MzcyMTQ3